Psykodynamisk Psykoterapi

Bygger på mötet mellan dig och mig men det är du som är i fokus. Jag har inga facit men kommer tillsammans med dig och vår relation, att försöka synliggöra problematiska mönster. Vi kommer att förstå hur dessa kan gå att förändra utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vi kommer att fokusera på din nuvarande livssituation men vi kan också behöva prata om det som varit, för att förstå bakomliggande faktorer.  Målet är inte bara att symtomlindra utan också att försöka förstå varför symtomen uppkommit.

Det kan komma perioder som känns motiga och du kan känna att du inte vill fortsätta terapin, det är dock viktigt att vara uthållig och fortsätta, samt sätta ord på vad det är som känns svårt. Detta underlättas genom att jag som terapeut utgår från en tillitsfull, icke dömande och öppen relation till dig.