Jag heter Marianne, är socionom och legitimerad psykoterapeut i psykodynamiskterapi (PDT).                          Jag är också UHÄ-utbildad handledare i psykoterapi.

Jag har många års erfarenhet av olika terapeutiska möten samt stor vana att arbeta med frågor som rör kön, identitet och sexualitet.

Jag erbjuder barn, vuxna och par, terapi i privat regi, utanför Region Skånes avtal (dvs jag tar inte emot remisser).