Hur går det till?

Vi träffas några orienterande gånger för att förstå dina bekymmer. Terapin utformas individuellt.  Terapin kan pågå en kortare eller längre period beroende på vad du behöver hjälp med. Det är vanligt att komma en gång i veckan á 45 minuter per gång, men vi kommer överens om vad som passar dig bäst.