Jag heter Marianne, är socionom och legitimerad psykoterapeut i psykodynamiskterapi (PDT). 

Jag har många års erfarenhet av olika terapeutiska möten samt stor vana att arbeta med frågor som rör kön, identitet och sexualitet.

Jag erbjuder barn, vuxna och par, terapi i privat regi, utanför Region Skånes avtal (dvs jag tar inte emot remisser).